ช่วย HELP

Winbox ใช้การสอนวิ

วิธีลงทะเบียน Winbox

 1.  ลงทะเบีWinboxยนบัญชี 
 2. คลิก “ลงทะเบียน UID ใหม่”
 3. คลิก “ตกลง”
 4.  สแกนรหัส QR winbox-thailand-qr-code
 5. คลิก “รหัส OTP มือถือ”
 6. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ—คลิก “ขอรหัส OTP”
 7.  ป้อนรหัส OTP . ของคุณ —คลิก “ตกลง”
 8. ป้อน UID & รหัสผ่านใหม่
 9. คลิก “ ☑️” และคลิก—“ ตกลง ”

REGISTER ACCOUNT_THAILAND


ดาวน์โหลด Winbox Android APK

(วิธีดาวน์โหลดแอป Winbox บน Android)

 1. เข้าสู่ Winbox เว็บไซต
 2. คลิก “ดาวน์โหลด Winbox Android
 3. คลิก “ ตกลง ”
 4. คลิก “ เปิด ”
 5. คลิก “ ติดตั้ง ”
 6. คลิก “ อนุญาต ”
 7. ป้อน UID & รหัสผ่านเพ่ือลงช่ือเข้าใช้

DOWNLOAD ANDROID_THAILAND


ดาวน์โหลด IOS

(วิธีดาวน์โหลด winbox สำหรับ ios)

 1. เข้าสู่เว็บไซต์
 2. คลิก “ติดต้ัง”
 3. คลิก “เข้าใจ”
 4. คลิกท่ีนี่เพ่ือดาวน์โหลด TestFlight
 5. คลิก “ OPEN ”.
 6. คลิก “ ดําเนินการต่อ”
 7. กลับไปท่ี Safari
 8. คลิก “Winbox ติดตั้ง”
 9. คลิก “ยอมรับ”
 10. คลิก “ติดตั้ง”
 11. คลิก “เปิด”
 12. เข้าสู่แอป—ลงช่ือเข้าใช้บัญชีของคุณ

ดาวน์โหลดWinbox-Ios-Apple


ลืมร Winbox หัสผ่าน

(จะรีเซ็ตรหัสผ่าน Winbox ได้อย่างไร?)

 1. คลิก “ ลืมรหัสผ่าน ”
 2. คลิก “ รีเซ็ตรหัสผ่าน
 3. การตรวจสอบตาUID Mobile OTP / Email OTP .
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ คลิก “ขอรหัส OTP”
 5. ป้อน OTP คลิก “ถัดไป”คลิก WINBOX UID ของคุณ คลิก “ รีเซ็ตรหัสผ่าน ”
 6. ป้อนรหัสผ่านใหม่ คลิก “ตกลง”
 7. รีเซ็ตรหัสผ่านสําเร็จ

FORGOT PASSWORD_THAILAND


Winbox ลงทะเบียนอีเมล

(จะลงทะเบียน Winbox ด้วยอีเมลได้อย่างไร?)

 1. ลงทะเบีWinboxยนบัญชี
 2. คลิก “ลงทะเบียน Winbox UID ใหม่”
 3. คลิก“ ตกลง”
 4. สแกน Winbox QRcodewinbox-thailand-qr-code
 5. คลิก “ส่งอีเมล OTP”
 6. กรอกอีเมล์ของคุณ—คลิก “ ขอรหัส OTP ”
 7. ป้อนรหัส OTP ของคุณ—คลิก “ ตกลง ”
 8. ป้อน UID & รหัสผ่านใหม
 9. คลิก ” ☑️” และคลิก “ตกลง”
 10. ลงทะเบี Winbox ยนสําเร็จ—คลิก “ ตกลง ”

EMAIL REGISTER_THAILAND


อินเตอร์เฟซ WINBOX

(คำแนะนำ Winbox
วิธีการใช้ Winbox)

อินเตอร์เฟซ-WINBOX


Android สแกน QR Code

(วิธีลงทะเบียน Winbox ด้วย QR CODE บน Android)

 1. คลิก“ page2image52077920
 2. สแกนรหัส Winbox QRwinbox-thailand-qr-code
 3. คลิก “ ไปท่ีเว็บไซต์ ”
 4. เลือกเบราว์เซอร์ของคุณ
 5. คลิก “ลงทะเบียนWinbox”
 6. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ—คลิก “ขอรหัส OTP”
 7. ป้อนรหัส OTP . ของคุณ—คลิก “ตกลง”
 8. ป้อน UID & รหัสผ่านใหม่
 9. คลิก “☑️ ” และคลิก—“ ตกลง ”
 10. คลิก “เข้าสู่ระบบ APP”
 11. คลิก “ดาวน์โหลดWinbox”
 12. คลิก“ ตกลง”
 13. คลิก “ เปิด ”
 14. คลิกเพ่ือติดต้ัง
 15. ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก “เปิด”
 16. คลิก “อนุญาต”
 17. ป้อน UID & รหัสผ่านเพ่ือลงช่ือเข้าใช้

Winbox ดาวน์โหลด ลงทะเบียน


IOS สแกน QR Code Winbox ดาวน์โหลด

(วิธีลงทะเบียน Winbox ด้วย QR CODE บน Ios Iphone)

 1. คลิก“ page2image52184288
 2. สแกนรหัส Winbox QRwinbox-thailand-qr-code
 3. คลิก “ติดต้ัง”
 4. คลิก “เข้าใจ”
 5. คลิกท่ีนี่เพ่ือดาวน์โหลด TestFlight
 6. คลิก “ OPEN ”.
 7. คลิก “ ดําเนินการต่อ ”
 8. กลับไปท่ี Safari
 9. คลิก “ติดตั้งWinbox”
 10. คลิก “ยอมรับ”
 11. คลิก “Winboxติดตั้ง”
 12. คลิก “เปิด”
 13. เข้าสู่แอปWinbox—ลงช่ือเข้าใช้บัญชีของคุณ

ดาวน์โหลด-Ios-Winbox


ลืม Winbox UID

(จะทำอย่างไรถ้าคุณลืม Winbox UID)

 1. คลิก ลืมWINBOX UID
 2. คลิก ลืมUID
 3. การตรวจสอบตาม
  UID Mobile OTP / Email OTP . ที่ลงทะเบียน
 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ คลิก “ขอรหัส OTP”
 5. ป้อน OTP คลิก “ถัดไป”
 6. คลิก UID ของคุณคลิก “ถัดไป” เพ่ือเข้าสู่ระบบ

FORGOT UID_THAILAND


การตรวจสอบชื่อจริงWinbox

(จะตรวจสอบสิทธิ์ด้วยชื่อจริงใน Winbox ได้อย่างไร?)

 1. คลิก “ ฉัน ”
 2. คลิก “เติมเงิน”
 3. คลิก “ เติมเงิน—( โอนเงินผ่านธนาคาร ) ”
 4. ป้อนชื่อนามสกุลแลบัตรประจําตัวที่มีรูปถ่ายของคุคลิก “ตกลง”
 5. เลือก “ อัลบ้ัม ”
 6. คลิก “ ตกลง ”
 7. ชื่อจะต้องเหมือนกัช่ือบัญชีธนาคารของคุคลิก “ ตกลง ”
 8. การตรวจสอบชื่อจริงสําเร็จ

  เติมเงินและถอนเงิต้องการช่ือจริงเหมือนกับัญชีได้รับการพิสูจน์แล้ว

THAILAND-WINBOX-REAL-NAME-AUTHENTICATION


ดาวน์โหลด 918KISS สําหรับ Android

(จะดาวน์โหลด 918KISS บน Android ได้อย่างไร?)

 1. คลิก “ ดาวน์โหลด 918KISS ”
 2. คลิก “ Android ”
 3. คลิก “ ติดตั้ง 918KISS”
 4. คลิก “ เปิด ”
 5. คลิก “ กลับ ”
 6. เข้าสู่แอปWinbox—เริ่ม 918Kiss

ดาวน์โหลด-918KISS-สําหรับ-Android


ดาวน์โหลด LION KING Android

(จะดาวน์โหลด LION KING SLOT บน Android ได้อย่างไร?)

 1. คลิก “ ดาวน์โหลดLION KING Slot”
 2. คลิก “ ดาวน์โหลด Android ”
 3. คลิก “ LION KING SLOTดาวน์โหลด ”
 4. คลิก ” ติดต้ัง “
 5. คลิก ” เสร็จสิ้น “

ดาวน์โหลด-LION-KING-Android


ดาวน์โหลด LION KING IOS

(จะดาวน์โหลด LION KING SLOT บน Ios Apple ได้อย่างไร)

 1. คลิก “ LION KINGดาวน์โหลด ”
 2. คลิก ” ดาวน์โหลด IOS “
 3. คลิก ” ติดต้ัง “
 4. ไปที่ ” การตั้งค่า “
 5. คลิก ” ทั่วไป “
 6. คลิก ” โปรไฟล์&การจัดการอุปกรณ์ “
 7. คลิก ” ตัวเลือก “
 8. คลิก ” เชื่อถือ “
 9. คลิก ” เชื่อถือ “

ดาวน์โหลด-LION-KING-IOS


เติมเงินทันที Winbox

(วิธีเติมเงิน Winbox ทันที)

 1. คลิกปุ่ม “เติมเงิน”
 2. คลิก “เติมเงินทันที”
 3. เลือกธนาคารเป้าหมาย
 4. ใส่จํานวนเงินของคุณ
 5. เข้าสู่ระบบ ID ผู้ใช้และป้อนรหัสผ่าน
 6. ป้อนหมายเลข OTP——คลิก “ ดําเนินการ ”
 7. หากหน้าไม่อัปเดตภายใน 5 วินาที ให้คลิก “ ที่นี่ ”

INSTANT TOP UP_THAILAND


เติมเงิน Winbox ( โอนเงินผ่านธนาคาร )

 1. คลิก “ ฉัน ”
 2. คลิก “เติมเงิน”
 3. คลิก “ เติมเงิน—( โอนเงินผ่านธนาคาร ) ”
 4. ป้อนชื่อนามสกุลและ บัตรประจําตัวที่มีรูปถ่ายของคุณ คลิก “ตกลง”
 5. เลือก “ อัลบ้ัม ”
 6. คลิก “ ตกลง ”
 7. ชื่อจะต้องเหมือนกับช่ือบัญชีธนาคารของคุณคลิก “ ตกลง ”
 8. การตรวจสอบชื่อจริงสําเร็จ
 9. เติมเงินและถอนเงิน ต้องการช่ือจริงเหมือนกัน บัญชีได้รับการพิสูจน์แล้ว
 10. คลิก “ เติมเงิน( โอนเงินผ่านธนาคาร ) ”
 11. เลือกธนาคารที่จะฝาก
 12. คลิก “ตกลง”
 13. เลือกธนาคารของคุณ
 14. คลิก “☑️ ” และคลิก “ ตกลง ”
 15. ใส่จํานวนเงินของคุณ
 16. คลิก “ ถัดไป ”
 17. อัปโหลดใบเสร็จของคุณ
 18. คลิก “ อัลบั้ม ”
 19. เลือกใบเสร็จของคุณ
 20. คลิก “ ส่ง ”
 21. คลิก “ ตกลง ”

THAILAND-WINBOX-TOP-UP


Winbox-เพิ่มบัญชีธนาคาร

 1. คลิก “ ฉัน ”
 2. คลิกที่ “บัญชีธนาคาร”
 3. คลิก “เพิ่มบัญชีธนาคาร”
 4. ป้อนชื่อนามสกุลและ บัตรประจําตัวที่มีรูปถ่ายของคุณ คลิก “ตกลง”
 5. เลือก “ อัลบั้ม ”
 6. คลิก “ ตกลง ”
 7. ช่ือจะต้องเหมือนกับ ชื่อบัญชีธนาคารของคุณ คลิก “ ตกลง ”
 8. การตรวจสอบชื่อจริงสําเร็จ
 9. คลิก “เพิ่มบัญชีธนาคาร”
 10. เลือกธนาคารเป้าหมาย
 11. หมายเลขบัญชีธนาคาร
 12. คลิก “ขอรหัส OTP”
 13. เพิ่มบัญชีธนาคาร ประสบความสําเร็จ

THAILAND WINBOX ADD BANK ACCOUNT


Winbox-ลบบัญชีธนาคาร

 1. คลิก “ ฉัน ”
 2. คลิกที่ “บัญชีธนาคาร”
 3. คลิก “ ลบ ”
 4. คลิก “ตกลง”
 5. ลบบัญชีธนาคารสําเร็จ

THAILAND WINBOX DELETE BANK ACCOUNT


วิธีถอนเงินใน Winbox

(วิธีการถอนเงินใน Winbox?)

 1. คลิก “ ฉัน ”
 2. คลิก “ถอนเงิน”
 3. คลิก “ถอนเงิน”
 4. คลิก “ ตกลง ”
 5. เลือกธนาคารของคุณ
 6. เลือกธนาคารของคุณ
 7. ป้อนหมายเลขบัญชีของคุณ คลิก “ ถัดไป ”
 8. คลิก “ขอรหัส OTP”
 9. ป้อนรหัส OTP ของคุณ คลิก “ ตกลง ”
 10. ใส่จํานวนเงินของคุณ คลิก “ ส่ง ”
 11. ป้อน PIN การชําระเงินของคุณ
 12. ถอนได้แล้วส่ง

WITHDRAW_THAILAND


วิธีติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าใน Winbox

(จะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Winbox ได้อย่างไร)

 1. คลิก “ฉัน”
 2. คลิก “ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ”
 3. คลิก “ปุ่มบริการ”
 4. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

CONTACT CUSTOMER SERVICE_THAILAND


Winbox ในภาษาอื่น ๆ

Winbox เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
Winbox เวอร์ชั่นภาษาจีน